Viessmann

 

Skupina Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Ucelené portfólio firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia s efektívne pracujúcimi systémami a výkonmi od 1,5 do120 000 kW pre všetky aplikačné oblasti, ako aj všetky zdroje energií.

Ochrana klímy a životného prostredia – napríklad pomocou plynového kondenzačného kotla.
Spojenie ochrany klímy a finančnej pomoci. To je možné s použitím kondenzačnej technológie. Pretože osobitou vecou tejto technológie je vysoko efektívne využitie energie. Zatiaľ čo konvenčné vykurovacie systémy jednoducho umožňujú, aby časť energie obsiahnutá v palive unikla nepoužitím, plynový kondenzačný ohrievač konvertuje energetický obsah paliva takmer úplne do tepla. Napríklad vykurovanie plynovým kondenzačným kotlom udržuje dlhodobé náklady na vykurovanie na nízkej úrovni a zároveň znižuje zaťaženie životného prostredia. Pretože menej spaľovania znamená menej emisií CO2.

Všetky plynové kondenzačné kotly značky Viessmann spĺňajú celoeurópske požiadavky na efektívnu kondenzačnú technológiu kotlov. 98 percent alebo viac energie sa mení na teplo. Vďaka tejto bezkonkurenčnej efektívnosti každý prevádzkovateľ takého plynového vykurovania aktívne prispieva k ochrane klímy a životného prostredia.