Detektory úniku plynu

Neopatrné zaobchádzanie a zlá starostlivosť často vedú k úniku plynu zo spotrebičov v domácnosti.

Tieto úniky môžu v priestoroch domácností vyvolať nebezpečnú koncentráciu zmesi plynu so vzduchom, ktorá môže byť výbušná. Nezriedka dochádza k následným výbuchom.