Membránové uzávery plynu

Membránové bezpečnostné uzávery BAP solo sú určené pre ovládanie prietoku plynných médií potrubím. Sú to nepriamočinné(membrána nie je priamo riadená cievkou, ale tlakom pretekajúceho plynu) direktné (2 polohy – otvorené x zavreté) ventily bez napätia, uzatvorené, vhodné najmä ako havarijné uzávery pred kotolne.

Na uzávery BAP je nutné napojiť odvetranie. Uzávery sú použiteľné pre všetky vykurovacie plyny podľa ČSN 38 5502 a iné neagresívne plyny v prostredí s klasifikáciou umiestnenia až ZÓNA 1 podľa STN EN 60079-14. Teleso aj veko je zhotovené z materiálu ČSN 42 4231.70, membrána je zhotovená z pryžotextilie.

Uzávery BAP sa vyrábajú v troch tlakových variantoch, dvoch typoch cievok (cievka s konektorom B, cievka so zaliatym káblom do výbušného Ex prostredia C) a ôsmich svetlostiach. Ak obsahuje prechádzajúci plyn nečistoty alebo hydráty, musí byť z dôvodu spoľahlivej funkcie filtrovaný.