Služby

Čo Vám ponúkame a čo môžeme vykonávať?

Montáž, údržba, rekonštrukcia, oprava…

Pozrieť podrobnosti

Odborné prehliadky

Pozrieť podrobnosti

Oprávnenia na odbornú činnosť

Pozrieť podrobnosti

Ponúkame montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu:

 • strojného zariadenia regulačných staníc plynu, (SČA ÚSTI NAD LABEM, TARTARINI,  RMG, STF- KEMÍM, GMR GAS-SKUTEČ, Pietro-Fiorentini)

 • odorizačných zariadení (odparovacie GASODOR, vstrekovacie RMG)
 • podružné plynomery ELSTER (PREMAGAS)

 • elektrického zariadenia regulačných staníc a plynových ohrevov v týchto staniciach

 • plynového a elektrického zariadenia plynových kotolní
 • vykurovacej techniky BUDERUS, VIESSMANN, JUNKERS, BAXI, PROTHERM, ATAG,  VAILLANT

 • plynové horáky WEISHAUPT, RIELLO
 • vzduchotechnické jednotky LENNOX

 • plynové žiariče tmavé, svetlé a teplovzdušné agregáty ABSOLUTGAZ, ADRIAN,  DencoHappel (GEA)

 • membránové uzávery plynu BAP (Armagas)

 • detektory úniku plynu LEXMED, Mikro trade, J.T.O. Systém
 • tepelných čerpadiel  MITSUBISHI, TOSHIBA-ESTIA

Odborné prehliadky a skúšky (revízie)

Af Bf – na znižovanie tlaku plynu so vstupným tlakom do 0,4MPa a nad 0,4MPa

Ag Bg – rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa a nad 0,4MPa

Ah Bh – na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW a nad 0,5 MW

Podmienky a lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok počas prevádzkovania technických zariadení určuje vyhláška MPRSV SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Možnosť výkonu iných odborných činností na plynových a elektrických zariadeniach v rozsahu vydaných oprávnení podľa požiadaviek zákazníka.

 

Vypracovanie a doplnenie predpísanej dokumentácie regulačných staníc plynu :

prevádzkové predpisy, požiarny poriadok a poplachové smernice, zoznam armatúr, tabuľka nastavených prevádzkových parametrov, schéma skutočného vyhotovenia zariadenia RS, situačný plán RS a hlavných uzáverov, návod na obsluhu RS a odorizačného zariadenia.

 

Uvedené odborné činnosti vykonávajú pracovníci, ktorí vlastnia potrebné osvedčenia, sú zaškolení a majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Oprávnenia

 

Firma je držiteľom oprávnení potrebných k vykonávaniu odborných činností na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) v zmysle vyhlášky MPRSV SR č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

– VTZ plynové – montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu: zariadenia na znižovanie tlaku plynu, rozvod plynov, spotrebu plynov spaľovaním číslo oprávnenia : 153/2/2013- PZ- S,O (OU,R,M) – Aa,b,d,f,g,h,  Ba,b,d,f,g,h,

– VTZ elektrické – montáž, oprava, údržba, v rozsahu:

 • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 • E2 – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
 • číslo oprávnenia : 0092/2/2008-EZ-O (OU, R, M ) – E2 A,B

-Vykonávame elektroinštalačné práce priemyselných, administratívnych budov a rodinných domov.

Sme držitelia OSVEDČENIA epha (EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel, číslo:5803)

a OSVEDČENIA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre inštalatérov tepelných čerpadiel číslo: 2015/D/136